Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Конкурс 01.03.2023 - ИСТЕКАО РОК ЗА ПРИЈАВУ
Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак
Материјали за припрему кандидата
Текст огласа 1. март 2023. године
Пријава - рм 1
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 1
Пријава - рм 2
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 2
Пријава - рм 3
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 3
Пријава - рм 4
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 4
Пријава - рм 5
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 5
Пријава - рм 6
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 6
Пријава - рм 7
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 7
Пријава - рм 8
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 8
Пријава - рм 9
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 9
Пријава - рм 10
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 10
Пријава - рм 11
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 11
Пријава - рм 12
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 12
Пријава - рм 13
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 13
Пријава - рм 14
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 14
Пријава - рм 15
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 15
Пријава - рм 16
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 16
Пријава - рм 17
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 17
Пријава - рм 18
Пријава - рм 19
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 19
Пријава - рм 20
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 20
Пријава - рм 21
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 21
Пријава - рм 22
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 22
Пријава - рм 23
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 23
Пријава - рм 24
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 24
Пријава - рм 25
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 25
Пријава - рм 26
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 26
Пријава - рм 27
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 27
Пријава - рм 28
Пријава - рм 29
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 29
Пријава - рм 30
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 30
Пријава - рм 31
Пријава - рм 32
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 32
Пријава - рм 33
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 33
Пријава - рм 34
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 34
Пријава - рм 35
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 35
Пријава - рм 36
Пријава - рм 37
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 37
Пријава - рм 38
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 38
Пријава - рм 39
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 39
Пријава - рм 40
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 40