Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Конкурс 07.08.2019 - ИСТЕКАО РОК ЗА ПРИЈАВУ
листа кандидата и изабрани кандидат - рм 1
листа кандидата и изабрани кандидат - рм 3
листа кандидата и изабрани кандидат рм 4
листа кандидата и изабрани кандидат рм 5
листа кандидата и изабрани кандидат рм 6
листа кандидата и изабрани кандидат рм 7
листа кандидата и изабрани кандидат рм 8
листа кандидата и изабрани кандидат рм 9
листа кандидата и изабрани кандидат рм 10
Јавни конкурс 7. август 2019. године
Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак - објављено 22.08.2019. године
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција
Образац пријаве за радно место 01 - софтверски инжењер
Образац пријаве за радно место 02 - програмер
Образац пријаве за радно место 03 - систем администратор
Образац пријаве за радно место 04 - самостални систем инжењер
Образац пријаве за радно место 05 - мрежни инжењер
Образац пријаве за радно место 06 - инжењер за комуникационе сервисе
Образац пријаве за радно место 07 - подршка за хардвер и софтвер
Образац пријаве за радно место 08 - организација послова буџетских евиденција
Образац пријаве за радно место 09 - саветник за јавна плаћања
Образац пријаве за радно место 10 - млађи саветник за контролу јавних плаћања