Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Сектор за управљање процесима система јавних финансија
Сектор за људске и материјалне ресурсе

У Сектору за управљање процесима система јавних финансија обављају се следећи послови:

Планирање и изградња стратегије управљања система јавних финансија у складу са пословним потребама Управе:

 • дефинисање модела пословања и праваца развоја система за управљање јавним финансијама;
 • успостављање пословних правила;

Управљање пословним процесима:

 • анализа структуре пословних система;
 • дефинисање надлежности и одговорности;
 • уређење пословних система;
 • управљање пословним системима;
 • дефинисање модела пословног система за управљање јавним финансијама и његових подсистема;
 • анализа ризика и дефинисање превентивних мера кроз анализу утицаја на пословање и план континуитета пословања (Business impact and Business continuity plan);

Управљање пројектима:

 • покретање пројекта;
 • анализа и планирање пројекта;
 • дефинисање крајњег пројектног захтева;
 • координација и контрола активности имплементације пројекта;
 • контрола имплементираног решења;
 • администрација имплементираног решења;

Логистичка подршка постојећим пројектима и њихова хармонизација;

 • анализа ефикасности рада система за управљање јавним финансијама;
 • дефинисање захтева за измену/унапређење система;
 • администрирање корисника постојећих и нових система јавних фианансија;
 • контрола и анализа пословних захтева за измену постојећих процеса система јавних финансија, ради усаглашавања са постојећим прописима и другим системима на које измена утиче;

Стручна инструктажа, едукације и усавршавање у оквиру прописа и пословних решења;

Администрирање крајњих корисника - Help Desk