Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
elektronska plaćanja
16. 01. 2022.

Elektronski platni promet

24. 12. 2020.

Devizni platni promet

03. 09. 2019.

Integrisani sistem platnog prometa

28. 02. 2019.

Obaveštavamo vas da od 01. marta 2019. godine, počinje primena novih specifikacija elektronskih formata za razmenu podataka, u skladu sa Prilogom 2. Odluke o obliku, sadržini i načinu korišćenja obrazaca platnih naloga za izvršenje platnih transakcija u dinarima1, kojom je povećan broj karaktera poziva na broj zaduženja, odobrenja i svrhe plaćanja.

15. 10. 2018.

Obaveštavamo vas da 31. decembra 2018. godine prestaje sa radom integralni sistem platnog prometa (ISPP).

29. 12. 2017.

Obaveštavamo Vas da će od 03. januara 2018. godine u Upravi za trezor početi sa radom elektronski servis platnog prometa – eSPP.

27. 02. 2017.

Uprava za trezor je započela realizaciju projekta devizni platni promet, u skladu sa odlukom o načinu obavljanja poslova između Narodne banke Srbije i Uprave za trezor preko sistema konsolidovanog računa trezora za devizna sredstva.