Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
elektronska plaćanja
20. 02. 2019.

Integrisani sistem platnog prometa

20. 02. 2019.

Elektronski servis platnog prometa

15. 10. 2018.

Obaveštavamo vas da 31. decembra 2018. godine prestaje sa radom integralni sistem platnog prometa (ISPP).

04. 05. 2018.

Devizni platni promet

29. 12. 2017.

Obaveštavamo Vas da će od 03. januara 2018. godine u Upravi za trezor početi sa radom elektronski servis platnog prometa – eSPP.

27. 02. 2017.

Uprava za trezor je započela realizaciju projekta devizni platni promet, u skladu sa odlukom o načinu obavljanja poslova između Narodne banke Srbije i Uprave za trezor preko sistema konsolidovanog računa trezora za devizna sredstva.