Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
elektronska plaćanja
15. 03. 2018.

Elektronski servis platnog prometa

05. 03. 2018.

Integrisani sistem platnog prometa

29. 12. 2017.

Obaveštavamo Vas da će od 03. januara 2018. godine u Upravi za trezor početi sa radom elektronski servis platnog prometa – eSPP.