Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
Obaveštenje o promeni specifikacije elektronskih formata za razmenu podataka
Sektor za javna plaćanja i fiskalnu statistiku
Objavljeno:28. 02. 2019.

Obaveštavamo vas da od 01. marta 2019. godine, počinje primena novih specifikacija elektronskih formata za razmenu podataka, u skladu sa Prilogom 2. Odluke o obliku, sadržini i načinu korišćenja obrazaca platnih naloga za izvršenje platnih transakcija u dinarima1, kojom je povećan broj karaktera poziva na broj zaduženja, odobrenja i svrhe plaćanja.

Trenutna dužina elemenata poziva na broj sadrži maksimalno 20 karaktera. U skladu sa Odlukom NBS broj karaktera u pozivu na broj je povećan na 23 karaktera.

Izvršena je neophodna promena u dužini jedinstvenog podatka za reklamaciju i svrhe doznake određenog plaćanja.

U skladu sa ovim izmenama izvršene su određene izmene u specifikaciji elektronskih formata naloga i izvoda – izveštaja o izvršenim promenama na računu učesnika u platnom prometu, u smislu dužine i rasporeda podataka u elektronskim fajlovima.

Na matičnoj stranici servisa ESPP nalazi se nova specifikacija elektronskih formata za razmenu podataka, naloga i izvoda.

Za sva pitanja, podršku i neposrednu saradnju u vezi ovih izmena, možete se obratiti na e-mail adresu: platni.promet@trezor.gov.rs.


  1. “Službeni glasnik RS”, broj: 55/2015, 78/2015, 82/2017, 65/2018 i 78/2018