Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
Obaveštenje o početku rada elektronskog servisa platnog prometa Uprave za trezor - eSPP
Objavljeno:29. 12. 2017.

Obaveštavamo Vas da će od 03. januara 2018. godine u Upravi za trezor početi sa radom elektronski servis platnog prometa – eSPP.

Prednost u priključivanju će imati korisnici javnih sredstava koji nisu bili korisnici Integralnog sistema platnog prometa – ISPP, dok će migracija korisnika koji aktivno koriste ISPP biti izvršena prema planu u toku 2018. godine.