Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
О Трезору

Управа за трезор својим одговорним пословањем, врхунским стручним капацитетима и иновативним решењима обезбеђује стабилну и транспарентну буџетску политику, модеран систем јавних финансија и побољшава ефикасност у располагању новцем пореских обавезника.

Управа за трезор која је саставни део Министарства финансија основана је 01. августа 2005. године и наследила је тадашњу Управу за јавна плаћања и некадашњи Завод за обрачун и плаћања.