Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Контакти

Централа

Адреса Поп Лукина 7-9, 11000 Београд, Србија
Телефон 011 3202-300
Email kabinet@trezor.gov.rs

трезор

Директор
Марко Гверо
kabinet@trezor.gov.rs

Одсек за пословну сарадњу

Шеф Одсека

kabinet@trezor.gov.rs

Сектор за извршење буџета

Помоћник директора
Сандра Вранеш

ibrs@trezor.gov.rs

Сектор за буџетско рачуноводство и извештавање

В.д. помоћник директора
Звездан Поповић

racunovodstvoizvestavanje@trezor.gov.rs

Сектор за обраду личних примања

Помоћник директора
Драгица Јовановић

solp@trezor.gov.rs

Сектор за јавна плаћања и фискалну статистику

В.д. помоћник директора
Владимир Деспот

sjpfs@trezor.gov.rs

Сектор за информационе технологије

В.д. помоћник директора
Јелена Фишћан

sit@trezor.gov.rs

Сектор за нормативне и правне послове и контролу пословних процедура

Помоћник директора
Миљан Чворо

snppkpp@trezor.gov.rs

Сектор за људске ресурсе

П.о. руководилац Сектора
Тања Глумац Скалицки

ljudskiresursi@trezor.gov.rs

Сектор за материјалне ресурсе

П.о. руководилац Сектора
Александра Поповић

materijalniresursi@trezor.gov.rs

Сектор за финансирање, рачуноводство и контролу

В.д. помоћник директора
Маја Фолић

sfrk@trezor.gov.rs

Сектор за управљање процесима система јавних финансија

Помоћник директора
Марина Грбић

supsjf@trezor.gov.rs

Одсек за интерну ревизију

Шеф Одсека
Маријана Крунић

internarevizija@trezor.gov.rs

Одсек за интерну контролу

Шеф Одсека
Милош Рељић

internakontrola@trezor.gov.rs


Лице за заштиту података о личности
Драгана Гаџић

dragana.gadzic@trezor.gov.rs

Уже унутрашње јединице