Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
22. 02. 2022.

Управа за трезор спроводи поступак подношења понуда у вези узимања у закуп пословног простора за смештај и чување архивске грађе. Овим путем позивају се сва заинтересована лица да доставе понуду у вези узимања у закуп пословног простора за смештај и чување архивске грађе. (комплетан позив за подношење понуда преузмите у прилогу). Саставни део Позива је: Образац понуде (Образац бр. 1).

Додатна обавештења у вези са овим позивом за достављајне понуда могу се добити електронским путем: aleksandra.s.popovic@trezor.gov.rs

12. 01. 2022.
13. 12. 2021.

Управа за трезор спроводи поступак подношења понуда у вези сакупљања и транспорта папира уз откуп обликован по партијама. Предмет откупа су тренутне и новонастале количине папира у свим организационим јединицама Управе за трезор на територији Републике Србије. Сакупљање и транспорт вршиће се по локацијама које су обликоване у 10 (десет) партија. Овим путем позивају се сва заинтересована лица да доставе понуду у вези сакупљања и транспорта папира уз откуп, по партијама (комплетан позив за подношење понуда преузмите у прилогу). Саставни део Позива су: Прилог 1(Подаци о понуђачу), Образац понуде (Образац бр.1, Образац бр.2, Образац бр.3, Образац бр.4, Образац бр.5, Образац бр.6, Образац бр.7, Образац бр.8, Образац бр.9 и Образац бр.10.), као и Модели уговора у зависности за коју партију подносите понуду/понуде, и сви дати у ПДФ формату. Додатна обавештења у вези са овим позивом за достављање понуда могу се добити путем: milica.opacic@trezor.gov.rs

15. 11. 2021.
31. 08. 2021.

Управа за трезор спроводи поступак подношења понуда у вези узимања у закуп пословног простора.

Овим путем позивају се сва заинтересована лица да доставе понуду у вези узимања у закуп пословног простора за потребе Министарства финансија-Управа за трезор, филијале Косовска Митровица. (комплетан позив за подношење понуда преузмите у прилогу).

Саставни део Позива је: Образац понуде (Образац бр. 1).

28. 04. 2021.
15. 04. 2021.

Управа за трезор спроводи поступак подношења понуда у вези узимања у закуп пословног простора.

Овим путем позивају се сва заинтересована лица да доставе понуду у вези узимања у закуп пословног простора за потребе Министарства финансија-Управа за трезор, филијале Косовска Митровица. (комплетан позив за подношење понуда преузмите у прилогу).

Саставни део Позива је: Образац понуде (Образац бр. 1).

06. 04. 2021.

Управа за трезор спроводи поступак подношења понуда у вези узимања у закуп пословног простора.

Овим путем позивају се сва заинтересована лица да доставе понуду у вези узимања у закуп пословног простора, за потребе Министарства финансија-Управа за трезор, филијале Косовска Митровица, експозитуре Приштина и експозитуре Гњилане.

(комплетан позив за подношење понуда преузмите у прилогу).

25. 03. 2021.

Управа за трезор у сарадњи са Министарством унутрашњих послова и Канцеларијом за информационе технологије и електронску управу представила је нову услугу „Плати“, која грађанима омогућава да на лак и ефикасан начин плаћају таксе и накнаде за услуге државних органа.

Услуга „Плати“ је доступна на адреси www.plati.euprava.gov.rs, а корисницима је омогућено да у само неколико корака изврше плаћање „Дина“, „Виза“, „Мастер“ и „Маестро“ платним картицама свих банака које послују у Србији или да тако креирану уплатницу сачувају и плаћање изврше путем електронског банкарства, односно на шалтерима поште или било које банке.

Посебна предност новог сервиса је могућност креирања платног налога за сваку услугу која садржи јединствени позив на број одобрења. На тај начин се елиминише потреба доношења оверене уплатнице као доказа о извршеном плаћању.

15. 03. 2021.

Рекламације по основу уплата које се врше на рачун 840-1848-16 - ,,Обједињена наплата за издавање регистрационе налепнице на овлашћеним техничким прегледима као и таксе и накнаде које се плаћају у управним стварима из делокруга рада Министарства унутрашњих послова“,

вршиће се путем мејл адресе reklamacijeeplati@trezor.gov.rs .

За више информација можете позвати бројеве телефона +381 11 3202 360, +381 11 3202 282, +381 11 3202 291, +381 11 3202 496, +381 11 2927 507