Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Обавештење о Позиву за подношење понуда у вези сакупљања и транспорта папира уз откуп, по партијама
Уредништво сајта
Објављено:28. 02. 2024.
Кључне речи:

Управа за трезор спроводи поступак подношења понуда у вези сакупљања и транспорта папира уз откуп обликован по партијама.

Предмет откупа су тренутне и новонастале количине папира у свим организационим јединицама Управе за трезор на територији Републике Србије. Сакупљање и транспорт вршиће се по локацијама које су обликоване у 10 (десет) партија.

Овим путем позивају се сва заинтересована лица да доставе понуду у вези сакупљања и транспорта папира уз откуп, по партијама (комплетан позив за подношење понуда преузмите у прилогу).

Саставни део Позива су: Прилог 1(Подаци о понуђачу), Образац понуде (Образац бр.1, Образац бр.2, Образац бр.3, Образац бр.4, Образац бр.5, Образац бр.6, Образац бр.7, Образац бр.8, Образац бр.9 и Образац бр.10.), као и Модели уговора у зависности за коју партију подносите понуду/понуде, и сви дати у ПДФ формату.

Додатна обавештења у вези са овим позивом за достављање понуда могу се добити путем: milica.opacic@trezor.gov.rs

Јавни позив за подношење понуда за сакупљање и транспорт папира уз откуп, по партијама 2024. године