Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Организациона шема
Сектор за људске и материјалне ресурсе
Кључне речи:

Послови Управе за трезор организовани су на територијалном принципу у унутрашњим јединицама у седишту Управе и ван седишта.