Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
План јавних набавки и интерни акти

План набавки

План јавних набавки за 2024. годину
Измена и допуна плана јавних набавки - објављено 21.09.2023. године
Измена и допуна плана јавних набавки - објављено 31.08.2023. године
Измена и допуна плана јавних набавки - објављено 31.07.2023. године
Измена и допуна плана јавних набавки - објављено 24.07.2023. године
Измена и допуна плана јавних набавки - објављено 06.07.2023. године
Измена и допуна плана јавних набавки - објављено 23.06.2023. године
Измена и допуна плана јавних набавки - објављено 05.05.2023. године
Измена и допуна плана јавних набавки - објављено 08.02.2023. године
План јавних набавки за 2023. годину
Измена и допуна плана јавних набавки - објављено 17.11.2022. године
Измена и допуна плана јавних набавки - објављено 06.10.2022. године
Измена и допуна плана јавних набавки - објављено 04.10.2022. године
Измена и допуна плана јавних набавки - објављено 04.08.2022. године
Измена и допуна плана јавних набавки - објављено 10.06.2022. године
Измена и допуна плана јавних набавки - објављено 11.05.2022. године
План јавних набавки Управе за трезор за 2022. годину
Измена и допуна плана јавних набавки - објављено 17.11.2021. године
Измена и допуна плана јавних набавки - објављено 08.09.2021. године
Измена и допуна плана јавних набавки - објављено 27.08.2021. године
Измена и допуна плана јавних набавки - објављено 06.08.2021. године
Измена и допуна плана јавних набавки - објављено 23.07.2021. године
Измена и допуна плана јавних набавки - објављено 23.07.2021. године
Измена и допуна плана јавних набавки - објављено 25.05.2021. године
Измена и допуна плана јавних набавки - објављено 28.04.2021. године
Измена и допуна плана јавних набавки - објављено 08.04.2021. године
Измена и допуна плана јавних набавки - објављено 04.03.2021. године
Измена и допуна плана јавних набавки - објављено 23.02.2021. године
План јавних набавки за 2021. годину
Измена и допуна плана јавних набавки 3 - објављено 10.12.2020. године
Измена и допуна плана јавних набавки 2 - објављено 10.12.2020. године
Измена и допуна плана јавних набавки - објављено 14.10.2020. године
План јавних набавки за 2020. годину по новом ЗЈН
Измена и допуна плана јавних набавки - објављено 15.06.2020. године
Измена и допуна плана јавних набавки - објављено 07.05.2020. године
Измена и допуна плана јавних набавки - објављено 23.04.2020. године
Измена и допуна плана јавних набавки - објављено 27.03.2020. године
Измена и допуна плана јавних набавки - објављено 25.02.2020. године
План јавних набавки за 2020. годину
Друга измена и допуна плана јавних набавки за 2019. годину - објављено 18.10.2019. године
Измена и допуна плана јавних набавки за 2019. годину - објављено 19.08.2019. године
План јавних набавки Управе за трезор за 2019. годину
Трећа измена и допуна плана јавних набавки за 2018. годину
Друга измена и допуна плана јавних набавки за 2018. годину
Измена и допуна плана јавних набавки за 2018. годину
План јавних набавки Управе за трезор за 2018. годину
Измена плана јавних набавки Управе за трезор за 2017.годину
План јавних набавки Управе за трезор за 2017.годину
Измена плана јавних набавки Управе за трезор за 2016.годину 2
Измена плана јавних набавки Управе за трезор за 2016.годину
План набавки Управе за трезор за 2016.годину
Одлука 4. о изменама и допунама плана набавки 2013.годину
Одлука 3. о изменама и допунама плана набавки 2013.годину
Одлука 2. о изменама и допунама плана набавки 2013.годину
Одлука 1. о изменама и допунама плана набавки 2013.годину
План набавки Управе за трезор за 2013.годину

Интерни акти

Интерни акт о поступању Министарства финансија - Управа за трезор у поступцима јавних набавки од 3.3.2020. године
Интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама
Процедура о поступању Министарства финансија - Управа за трезор у поступцима јавних набавки од 01.09.2020. године