Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
План јавних набавки и интерни акти
Сектор за људске и материјалне ресурсе

План набавки

Трећа измена и допуна плана јавних набавки за 2018. годину
Друга измена и допуна плана јавних набавки за 2018. годину
Измена и допуна плана јавних набавки за 2018. годину
План јавних набавки Управе за трезор за 2018. годину
Измена плана јавних набавки Управе за трезор за 2017.годину
План јавних набавки Управе за трезор за 2017.годину
Измена плана јавних набавки Управе за трезор за 2016.годину 2
Измена плана јавних набавки Управе за трезор за 2016.годину
План набавки Управе за трезор за 2016.годину
Одлука 4. о изменама и допунама плана набавки 2013.годину
Одлука 3. о изменама и допунама плана набавки 2013.годину
Одлука 2. о изменама и допунама плана набавки 2013.годину
Одлука 1. о изменама и допунама плана набавки 2013.годину
План набавки Управе за трезор за 2013.годину

Интерни акти

Директива о поступању Министарства финансија - Управа за трезор у поступцима јавних набавки
Интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама