Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка добара – Мултимедијални уређаји
Објављено:26. 08. 2020.
Ид:ОП 30/2020
Рок:16. 09. 2020. до 12 часова

Обавештење о закљученом уговору - објављено 13.10.2020. године
Одлука о додели уговора - објављено 22.09.2020. године
Обавештење о продужењу рока - објављено 08.09.2020. године
Измена и допуна конкурсне документације - објављено 08.09.2020. године
Измена и допуна конкурсне документације - објављено 07.09.2020. године
Додатна појашњења конкурсне документације - објављено 07.09.2020. године
Конкурсна документација - објављено 26.08.2020. године
Позив за подношење понуда - објављено 26.08.2020. године