Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка добара – Опрема за управљање редовима - редомати
Објављено:14. 07. 2020.
Ид:ОП 10/2020
Рок:04. 08. 2020. до 10 часова

Обавештење о закљученом уговору - објављено 10.08.2020. године
Одлука о додели уговора - објављено 05.08.2020. године
Конкурсна документација - објављено 14.07.2020. године
Позив за подношење понуда - објављено 14.07.2020. године