Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка добара - Надоградња система за Централни регистар фактура (ЦРФ) - друга фаза
Објављено:25. 03. 2018.
Кључне речи:
Ид:ОП 12/2018
Рок:20. 04. 2018. до 12 часова

Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда