Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка услуга - Одржавање система за Централни регистар фактура (ЦРФ)
Сектор за људске и материјалне ресурсе
Објављено:05. 02. 2018.
Ид:ОП 04/2018
Рок:08. 03. 2018. до 10 часова

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка