Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка услуга - Одржавање система за Централни регистар фактура (ЦРФ)
Објављено:05. 02. 2018.
Кључне речи:
Ид:ОП 04/2018
Рок:08. 03. 2018. до 10 часова

Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Обавештење о обустави поступка
Одлука о обустави поступка
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда