Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка добара - Сервис деск
Објављено:14. 11. 2014.
Ид:ОП 61/2014
Рок:15. 12. 2014. до 12 часова

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Додатна појашњења
Обавештење о закљученом уговору