Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка добара - Сториџ и опрема за сториџ
Објављено:22. 09. 2014.
Ид:ОП 50/2014
Рок:22. 10. 2014. до 12 часова

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Додатна појашњења
Измене и допуне конкурсне документације
Додатна појашњења 1
Додатна појашњења 3
Додатна појашњења 2
Измене и допуне конкурсне документације 2
Обавештење о продужењу рока за достављање понуда
Обавештење о обустави поступка
Обавештење о закљученом уговору