Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка добара - Периферних уређаја и пратеће опреме
Објављено:19. 09. 2014.
Ид:ОП 49/2014
Рок:20. 10. 2014. до 10 часова

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Додатна појашњења
Додатна појашњења 1
Обавештење о закљученом уговору