Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка услуга - Одржавања апликативног софтверског система (SAP) за главну књигу и SAP системског софтвера
Објављено:26. 08. 2014.
Ид:ОП 44/2014
Рок:25. 09. 2014. до 12 часова

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Додатна појашњења
Измене и допуне конкурсне документације
Додатна појашњења 2
Измене и допуне конкурсне документације 2
Обавештење о продужењу рока за достављање понуда
Додатна појашњења 3
Обавештење о закљученом уговору