Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка услуга - Одржавање опреме прве и друге категорије
Објављено:21. 08. 2014.
Ид:ОП 41/2014
Рок:22. 09. 2014. до 10 часова

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору
Обавештење о закљученом уговору за партију 4