Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавке услуга - Одржавања хардвера за систем управљања јавним финансијама (FMIS) и системског и произвођачког софтвера и лиценцних права
Објављено:21. 07. 2014.
Ид:ОП 34/2014
Рок:20. 08. 2014. до 12 часова

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Додатна појашњења
Обавештење о обустави поступка