Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка добара - Лиценце за виртуелизацију
Објављено:14. 07. 2014.
Ид:ОП 32/2014
Рок:13. 08. 2014. до 12 часова

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Обавештење о донетој одлуци републичке комисије
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Измене и допуне конкурсне документације
Обавештење 2 о продужењу рока за подношење понуда
Обавештење о обустави поступка
Обавештење о закљученом уговору