Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка добара - Сервери и серверска опрема (Unix) и миграција системског, апликативног и датабасе софтвера
Објављено:09. 05. 2014.
Ид:ОП 26/2014
Рок:02. 06. 2014. до 10 часова

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Измена конкурсне документације 1
Обавештење о обустави поступка јавне набавке