Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка услуга - Одржавања комуникационе опреме, оптике и ИП телефоније
Објављено:29. 04. 2014.
Ид:ОП 25/2014
Рок:29. 05. 2014. до 12 часова

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Обавештење о донетој одлуци републичке комисије
Обавештење о закљученом уговору