Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка добара - Система за беспрекидно напајање, пратеће опреме и опреме за систем салу
Објављено:14. 04. 2014.
Ид:ОП 21/2014
Рок:14. 05. 2014. до 12 часова

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Додатна појашњења
Обавештење о закљученом уговору