Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка услуга - Одржавање и поправка службених возила Министарства финансија-Управа за трезор, са обезбеђивањем и уградњом резервних делова
Објављено:17. 04. 2014.
Ид:ОП 20/2014
Рок:19. 05. 2014. до 10 часова

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Додатна појашњења
Додатна појашњења 1
Додатна појашњења 2
Обавештење о закљученом уговору за партију 3 и 4
Обавештење о закљученом уговору за партију 1
Обавештење о закљученом уговору за партију 2