Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка услуга - Одржавање хигијене у пословним објектима Министарства финансија - Управа за трезор
Објављено:07. 03. 2014.
Ид:ОП 07/2014
Рок:07. 04. 2014. до 10 часова

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Додатна појашњења
Додатна појашњења 1
Измене конкурсне документације
Додатна појашњења 3
Додатна појашњења 2
Обавештење о закљученом уговору