Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка услуга - Осигурања имовине и лица
Објављено:07. 02. 2014.
Ид:ОП 03/2014
Рок:12. 03. 2014. до 10 часова

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору за партије 1 и 3
Обавештење о закљученом уговору за партију 2