Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка услуга - Обезбеђења
Објављено:03. 02. 2014.
Ид:ОП 01/2014
Рок:25. 02. 2014. до 10 часова

Конкурсна документација
Позив за подношење понуде
Додатна појашњења
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Обавештење о донетом закључку републичке комисије
Обавештење о закљученом уговору