Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка услуга - Управљање комуналним отпадом, по партијама
Сектор за људске и материјалне ресурсе
Објављено:23. 10. 2018.
Ид:ЈН 12/2018
Рок:02. 11. 2018. до 10 часова

Обавештење о закљученим уговорима за партије 5-7 - објављено 6.12.2018.
Обавештење о закљученим уговорима за партије 8-10 - објављено 6.12.2018
Обавештење о закљученом уговору за партије 2-4 објављено 3.12.2018.
Обавештење о закљученом уговору - партија 11
Обавештење о закљученом уговору - партија 1
Обавештење о обустави поступка
Одлуку о додели уговора и обустави поступка у преговарачком поступку
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка