Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка услуга - Пренос поштанских пошиљака (универзалне поштанске услуге)
Сектор за људске и материјалне ресурсе
Објављено:30. 05. 2017.
Ид:ЈН 07/2017
Рок:08. 06. 2017. до 13 часова

Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација