Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка услуга - Осигурање новца у транспорту
Сектор за људске и материјалне ресурсе
Објављено:04. 08. 2016.
Ид:ЈН 10/2016
Рок:12. 08. 2016. до 9 часова

Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација