Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
трезор
15. 03. 2018.

Надлежности управе

15. 03. 2018.

Обавештење корисницима јавних средстава о начину плаћања обавеза по основу комерцијалних трансакција регистрованих у централном регистру фактура, као и о начину плаћања обавеза које нису комерцијалне трансакције.

13. 03. 2018.

Техничке информације о нашем сајту

09. 03. 2018.

Контакт информације централе

05. 03. 2018.

Унутрашње јединице Управе ван седишта организоване су као филијале и експозитуре у саставу филијале.

05. 03. 2018.

Од данас је јавности на располагању нови сајт Управе за трезор.

01. 03. 2018.

Дана 9. фебруара 2018. године, у Будимпешти одржана је 4. седница Владе Србије и Владе Мађарске, која је имала за циљ унапређење регионалне сарадње и билатералних односа ове две државе.

01. 03. 2018.

Обавештавамо вас да данас 01. Марта 2018. године, у складу са Одредбама Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама1 које се односе на регистровање фактура и других захтева за исплату издате од стране поверилаца у комерцијалним трансакцијама између јавног сектора и привредних субјеката, односно између субјеката јавног сектора, у којима су субјекти јавног сектора дужници, у Управи за трезор почиње са радом нови информациони систем – Централни регистар фактура.

28. 02. 2018.

Закони, правилници, уредбе и упутства

28. 02. 2018.

Информациони систем извршења буџета