Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
трезор
19. 02. 2019.

Надлежности управе

28. 01. 2019.

Контакт информације централе

13. 12. 2018.

Сагласно Закону о буџету за 2019. годину, од 01. јануара 2019. уводе се у Систем за извршење буџета Републике Србије индиректни корисници буџетских средстава Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

15. 10. 2018.

Обавештавамо вас да 31. децембра 2018. године престаје са радом интегрални систем платног промета (ИСПП).

04. 05. 2018.

Унутрашње јединице Управе ван седишта организоване су као филијале и експозитуре у саставу филијале.

18. 04. 2018.

Сектори, филијале и експозитуре

29. 03. 2018.

Почев од 02.04.2018. године, налози за плаћање чији подаци се не слажу са исправно регистрованим фактурама у централном регистру фактура, сматраће се неисправним налозима за плаћање.

15. 03. 2018.

Обавештење корисницима јавних средстава о начину плаћања обавеза по основу комерцијалних трансакција регистрованих у централном регистру фактура, као и о начину плаћања обавеза које нису комерцијалне трансакције.

13. 03. 2018.

Техничке информације о нашем сајту

05. 03. 2018.

Од данас је јавности на располагању нови сајт Управе за трезор.