Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
трезор
20. 02. 2020.

Контакт информације централе

12. 02. 2020.

У вези са применом члана 300. став 5. Закона о извршењу и обезбеђењу („Службени гласник РС“, бр. 106/15, 106/15 – аутентично тумачење, 113/17 – аутентично тумачење и 54/19) и очекиваних ефеката примене наведеног Закона, као и достављања исправних обавештења извршних поверилаца, у наставку се налази Образац 1. Обавештење о намери подношења предлога за извршење, које извршни поверилац доставља Управи за трезор.

06. 02. 2020.
06. 02. 2020.
06. 02. 2020.
06. 02. 2020.
06. 02. 2020.
05. 12. 2019.

Обавештавамо Вас да у периоду од суботе 07. децембра 2019. године од 07 ч. до недеље 08. децембра 2019. године до 23 ч. сервиси, контакт телефони и сајт Управе за трезор неће бити доступни због планираних радова на електроинсталацијама.

02. 12. 2019.
02. 12. 2019.