Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Прописи
Кључне речи:

РПГ прописи

Закон о пољопривреди и руралном развоју
Правилник о упису у регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације као и о условима за пасиван статус пољопривредног газдинства
Обрасци захтева за упис и обнову регистрације пољопривредног газдинства у Регистар пољопривредних газдинстава
Шифарник биљних култура и животиња

Подстицаји пољопривредној производњи у надлежности Управе за трезор

Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју
Закон о финансирању и обезбеђењу финансирања пољопривредне производње
Уредба о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2018. години
Правилник о начину остваривања права на основне подстицаје у биљној производњи
Правилник о условима за остваривање права на регрес за ђубриво
Правилник о условима за остваривање права на подстицаје за премију осигурања
Правилник о условима за остваривање права на регрес за трошкове складиштења
Правилник о коришћењу подстицаја за органску биљну производњу
Правилник о коришћењу подстицаја за органску сточарску производњу