Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Обавештење о Позиву за прикупљање понуда за откуп неопасног отпада
Сектор за људске и материјалне ресурсе
Објављено:14. 11. 2019.
Кључне речи:

Управа за трезор спроводи поступак прикупљања понуда за откуп неопасног отпада.

Предмет откупа су тренутне и новонастале количине неопасног отпада у свим организационим јединицама Управе за трезор на територији Републике Србије. Овим путем позивају се сва заинтересована лица да доставе понуду у вези преузимања и транспорта неопасног отпада (комплетан позив за прикупљање понуда преузмите у прилогу).

Позив за прикупљање понуда са Обрасцем понуде (у PDF-у и Word-у) и моделом уговора.

Додатна обавештења у вези са овим позивом за достављање понуда могу се добити електронским путем: dragana.mijalackovic@trezor.gov.rs

Позив за прикупљање понуда
Образац понуде и Модел уговора
Образац бр.1