Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Група за интерну контролу

У Групи за интерну контролу обављају се следећи послови:

  • одређивање мера за чување и обезбеђивање поверљивих материјала
  • вођење интерне контроле и припремање извештаја о контролама покренутим на основу постојања сумње на незаконит рад запослених
  • вођење интерне контроле и припремање извештаја о контролама покренутим на основу пријава за непрофесионално понашање запослених
  • доношење упутства за рад запослених у Групи
  • пријем жалби, притужби и приговора на рад и понашање запослених у унутрашњим јединицама Управе
  • указивање на могућност појаве неправилног и незаконитог рада запослених у Управи
  • вођење евиденција о повреди прописа у раду и понашању запослених, као и други послови и задаци из делокруга Групе.