Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Одсек за пословну сарадњу
Одсек за пословну сарадњу

У Одсеку за пословну сарадњу обављају се следећи послови:

 • стручно-технички и оперативни послови за потребе рада директора Управе, пословна кореспонденција директора са унутрашњим јединицама Управе и другим органима и организацијама ван Управе, послови који се односе на унапређење рада Управе у циљу побољшања услуга корисницима;
 • организација колегијума, припрема материјала за састанке и презентације;
 • анализа потреба унутрашњих јединица и старање о унапређењу рада унутрашњих јединица Управе;
 • координација сарадњом са заинтересованим институцијама, правним или физичким лицима у циљу пружања информација о предметима или сарадњи на потенцијалним пројектима од значаја за учеснике;
 • други послови по налогу директора Управе.

Група за организацију рада подручних јединица

У Групи за организацију рада подручних јединица обављају се следећи послови:

 • планирање потреба подручниих јединица;
 • организовање рада подручних јединица;
 • координација око решавања захтева подручних јединица са одговарајућом ужом унутрашњом јединицом Централе.

Група за стручно-оперативне послове

У Групи за стручно-оперативне послове обављају се следећи послови:

 • стручно-технички и административни послови за потребе рада директора Управе, организовање одржавања састанака по налогу директора;
 • стручно-технички послови на припреми материјала за потребе одржавања састанака у Управи;
 • стручни послови за потребе рада колегијума Управе и Централе;
 • пословна кореспонденција директора са међународним организацијама и страним мисијама и делегацијама.