Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
strana 11 od 12
19. 07. 2006.

Ovim zakonom uređuju se: 1) plaćanja, naplaćivanja i prenosi između rezidenata i nerezidenata u stranim sredstvima plaćanja i u dinarima; 2) plaćanja, naplaćivanja i prenosi između rezidenata u stranim sredstvima plaćanja; 3) kupovina i prodaja sredstava plaćanja između rezidenata i nerezidenata, kao i kupovina i prodaja stranih sredstava plaćanja između rezidenata; 4) jednostrani prenosi sredstava plaćanja iz Republike Srbije i u Republiku koji nemaju obeležja izvršenja posla između rezidenata i nerezidenata; 5) tekući i depozitni računi rezidenata u inostranstvu i rezidenata i nerezidenata u Republici; 6) reditni poslovi u Republici u devizama i kreditni poslovi sa inostranstvom.

18. 07. 2005.

Ovim zakonom uređuju se uslovi, način i postupak zaduživanja Republike Srbije, jedinica teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, republičkih fondova za penzijsko i invalidsko osiguranje i Nacionalne službe za zapošljavanje, kao i javnih preduzeća i drugih pravnih lica, čiji je osnivač Republika, davanje garancija Republike, način i postupak upravljanja javnim dugom i vođenje evidencije o javnom dugu.

03. 11. 2004.

Ovim zakonom uređuju se prava na pristup informacijama od javnog značaja kojima raspolažu organi javne vlasti, radi ostvarenja i zaštite interesa javnosti da zna i ostvarenja slobodnog demokratskog poretka i otvorenog društva.

01. 03. 2004.

Ovim pravilnikom određuju se direktni korisnici budžetskih sredstava koji organizuju službu internih kontrolora i zajednički kriterijumi za organizaciju i postupak interne kontrole kod direktnih korisnika budžetskih sredstava i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, na osnovu kojih oni svojim internim opštim aktom određuju bližu organizaciju i postupak vršenja interne kontrole.

08. 01. 2004.

Ovim pravilnikom bliže se uređuje način korišćenja novčanih sredstava sa podračuna, odnosno drugih računa direktnih i indirektnih korisnika sredstava budžeta Republike i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, uključenih u konsolidovani račun trezora Republike.

11. 12. 2003.

Ovim pravilnikom bliže se uređuje način korišćenja novčanih sredstava sa podračuna, odnosno drugih računa direktnih i indirektnih korisnika sredstava budžeta Republike i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, uključenih u konsolidovani račun trezora Republike.

08. 12. 2003.

Ovim pravilnikom uređuju se zajedničke osnove, kriterijumi i zadaci za rad finansijske službe direktnog korisnika budžetskih sredstava, u skladu sa zakonom kojim se uređuje budžetski sistem i drugim propisima kojima se uređuje ova oblast.

10. 06. 2003.

Ovim pravilnikom bliže se uređuju način i uslovi pod kojima poreski dužnik u tekućoj godini može izmiriti poreske obaveze dospele do 31. decembra prethodne godine putem kompenzacije.

10. 06. 2003.

Ovim pravilnikom uređuje se plaćanje pojedinih vrsta poreza, čiji je obveznik - fizičko lice, gotovinski (u novcu, čekovima, kreditnom karticom i sl.) preko poreske blagajne Uprave za javna plaćanja.

30. 12. 2002.

Ovim pravilnikom propisuje se način i postupak vršenja unutrašnje kontrole u obavljanju platnog prometa u okviru konsolidovanog računa trezora,u Upravi za trezor.

strana 11 od 12