Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje
Sektor za budžetsko računovodstvo i izveštavanje

U Sektoru za za budžetsko računovodstvo i izveštavanje obavljaju se sledeći poslovi:

 • računovodstveni poslovi za obradu (evidentiranje) plaćanja i evidentiranje primanja, vođenja glavne knjige, pomoćnih knjiga i drugih pomoćnih evidencija za sve prihode i rashode po korisnicima budžetskih sredstava
 • finansijsko izveštavanje, propisivanje zahteva u pogledu internog i eksternog izveštavanja, sastavljanje završnog računa budžeta Republike Srbije i konsolidovanog izveštaja Republike, pripreme akata kojima se reguliše računovodstvena metodologija, analiza i priprema računovodstvene metodologije u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima
 • održavanje sistema klasifikacije, izrada informacije vezane za pripremu i primenu međunarodnih računovodstvenih standarda

Računovodstveni poslovi

 • poslovi vezani za obradu (evidentiranje) plaćanja i evidentiranje primanja, vođenja glavne knjige, pomoćnih knjiga i drugih pomoćnih evidencija za sve prihode i rashode po korisnicima javnih sredstava
 • sastavljanje završnog računa budžeta Republike
 • izrada i analiza periodičnih izveštaja i godišnjeg izveštaja – završni račun
 • priprema računovodstvene metodologije

Izrada finansijskih izveštaja

 • razvoj i priprema programa za finansijsko izveštavanje
 • izrada dnevnih, nedeljnih, mesečnih i kvartalnih izveštaja o izvršenju budžeta
 • izrada završnih izveštaja o izvršenju budžeta
 • saradnja sa korisnicima budžetskih sredstava
 • izrada konolidovanog izveštaja i drugih izveštaja

Priprema računovodstvene metodologije

 • priprema računovodstvene metodologije u skladu sa propisima koji uređuju budžetsko računovodstvo
 • analiza i priprema računovodstvene metodologije u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima
 • priprema računovodstvenih priručnika i uputstava
 • razvijanje programa obuke i koordiniranje obuke
 • pružanje stručne pomoći vezane za pitanja primene računovodstvenih i ostalih pravila

Dokumenta

Uredbe

Uredba o budžetskom računovodstvu
Uredba o primeni Međunarodnih računovodstvenih standarda za javni sektor

Pravilnici

Uputstva

Uputstvo za popunjavanje obrasca IPPZ