Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка добара – Клима уређаји, у поступку јавне набавке мале вредности
Објављено:16. 03. 2020.
Ид:ЈНМВ 05/2020
Рок:27. 03. 2020. до 10 часова

Обавештење о обустави поступка - објављено 25.03.2020. године
Одлука о обустави поступка - објављено 18.03.2020. године
Конкурсна документација - објављено 16.03.2020. године
Позив за подношење понуде - објављено 16.03.2020. године