Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавку услуга – Систематски здравствени преглед запослених, у поступку јавне набавке мале вредности
Објављено:05. 03. 2020.
Ид:ЈНМВ 04/2020
Рок:23. 03. 2020. до 10 часова

Одлука о измени уговора о пружању услуга систематског здравстеног прегледа запослених - објављено 15.09.2020. године
Обавештење о закљученом уговору - објављено 25.05.2020. године
Одлука о додели уговора - објављено 12.05.2020. године
Додатна појашњења 2 - објављено 21.04.2020. године
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - објављено 16.04.2020. године
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - објављено 20.03.2020. године
Додатна појашњења - објављено 20.03.2020. године
Конкурсна документација - објављено 05.03.2020. године
Позив за подношење понуда - објављено 05.03.2020. године