Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавку услуга – Одржавање и поправка лифтова, ротационих, клизних и сегментних врата
Објављено:14. 02. 2020.
Ид:ЈНМВ 03/2020
Рок:27. 02. 2020. до 12 часова

Обавештење о закљученом уговору - објављено 12.03.2020. године
Одлука о додели уговора - објављено 03.03.2020. године
Додатно појашњење 2 - објављено 21.02.2020. године
Додатна појашњења - објављено 19.02.2020. године
Конкурсна документација - објављено 14.02.2020. године
Позив за подношење понуда - објављено 14.02.2020. године