Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка услуга - Одржавање софтверског система за обрачун зарада корисника буџета
Објављено:17. 07. 2020.
Ид:ЈН 07/2020
Рок:04. 08. 2020. до 14 часова

Обавештење о закљученом уговору - објављено 03.09.2020. године
Одлука о додели уговора - објављено 07.08.2020. године
Конкурсна документација - објављено 17.07.2020. године
Обавештење о покретању поступка - објављено 17.07.2020. године