Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка услуга - Пренос поштанских пошиљака (универзалне поштанске услуге)
Објављено:04. 06. 2020.
Ид:ЈН 06/2020
Рок:12. 06. 2020. до 11 часова

Обавештење о закљученом уговору - објављено 03.07.2020. године
Одлука о додели уговора - објављено 15.06.2020. године
Конкурсна документација - објављено 04.06.2020. године
Обавештење о покретању преговарачког поступка - објављено 04.06.2020. године