Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
ИСИБ
Сектор за управљање процесима система јавних финансија
Кључне речи:

Информациони систем извршења буџета – ИСИБ – је део система управљања јавним финансијама који обухвата процесе и поступке који се спроводе електронском комуникацијом са Управом за трезор у саставу Министарства финансија.

Прописи којима је регулисано извршење буџета су Закон о буџетском систему и Закон о буџету Републике Србије.

У систем су укључени:

  • Директни корисници јавних средстава
  • Индиректни корисници Министарства за културу и информисање
  • Управа за извршење кривичних санкција
  • Правосудни органи

ИСИБ је почетком 2018. године заменио претходни систем извршења буџета ФМИС.

Основне информације

Приступне адресе продукцијатест (Приступна адреса је доступна кроз ВПН конекцију)
Почетак рада 01. Јануар 2018.  
Корисници система ДБК и ИБК Републике Србије  
Подршка isib@trezor.gov.rs  

Документација

Обавештења
Почетак продукције система ИСИБ
Нови примарни начин аутентификације
Документација за приступ систему
Захтев за додељивање корисничких улога
ДБК улоге
ИБК улоге
Опозив корисничког сертификата
Одобрење за приступ систему
Корисничка упутства
Корисничко упутство за рад у ИСИБ-у
ИСИБ - XML формат електронских захтева - 2019 В04
Финансијско планирање
Извештаји
Принудна наплата
Учитавање захтева за промену апропријације
Учитавање захтева за прерасподелу стања евиденционог рачуна
Упутство за промену лозинке
Прописи
Закон о буџетском систему
Закон о буџету Републике Србије за 2018 годину