Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
ИСИБ
Сектор за управљање процесима система јавних финансија
Кључне речи:

Информациони систем извршења буџета – ИСИБ – је део система управљања јавним финансијама који обухвата процесе и поступке који се спроводе електронском комуникацијом са Управом за трезор у саставу Министарства финансија.

Прописи којима је регулисано извршење буџета су Закон о буџетском систему и Закон о буџету Републике Србије.

У систем су укључени:

  • Директни корисници буџетских средстава Републике Србије
  • Индиректни корисници Министарства за културу и информисање
  • Управа за извршење кривичних санкција
  • Правосудни органи
  • Индиректни корисници Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

ИСИБ је почетком 2018. године заменио претходни систем извршења буџета ФМИС.

Основне информације

Приступне адресе продукцијатест (Приступна адреса је доступна кроз ВПН конекцију)
Почетак рада 01. Јануар 2018.  
Корисници система ДБК и ИБК Републике Србије  
Подршка isib@trezor.gov.rs  

Документација

Обавештења
Почетак продукције система ИСИБ
Нови примарни начин аутентификације
Документација за приступ систему
Образац 5.1 - Захтев за додељивање корисничких улога (овлашћења)
Образац 5.2 - Захтев за опозив корисничког налога
Образац 5.3 - Одобрење за приступ систему
Корисничка упутства
Инсталација сертификата - ИСИБ
ИСИБ сертификати
Корисничко упутство за рад у ИСИБ-у
ИСИБ - XML формат електронских захтева - 2019 В04
ИСИБ - корисничко упутство за ФинПлан намењено ДБК и ИБК
Извештаји
Принудна наплата
Упутство за промену лозинке
Прописи
Закон о буџетском систему
Закон о буџету Републике Србије за 2018 годину
Правилник о систему извршења буџета Републике Србије