Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Претходно обавештење – Радови на инвестиционом одржавању објеката - уређење шалтер сала и стварање услова за приступ објектима лицима са инвалидитетом
Објављено:03. 08. 2018.
Ид:ПО 14/2018

Претходно обавештење - Радови на инвестиционом одржавању објеката - уређење шалтер сала и стварање услова за приступ лицима са инвалидитетом