Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Претходно обавештење – Електронска комуникациона услуга закупа линкова L2VPN и L3VPN
Објављено:23. 01. 2018.
Ид:ПО 13/2018

Претходно обавештење за јавну набавку услуге – Електронска комуникациона услуга закупа линкова Л2ВПН и Л3ВПН