Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Претходно обавештење – Проширење и одржавање система оптимизације штампе
Објављено:23. 01. 2018.
Ид:ПО 12/2018

Претходно обавештење за јавну набавку услуге – Проширење и одржавање система оптимизације штампе