Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Претходно обавештење – Одржавање апликативног софтверског система за извршење буџета Републике Србије
Објављено:23. 01. 2018.
Ид:ПО 11/2018

Претходно обавештење за јавну набавку услуге – Одржавање апликативног софтверског система за извршење буџета Републике Србије